svētdiena, 2015. gada 26. aprīlis

Skate 2015. gadā Rīgā

26. aprīlī piedalījāmies gadskārtējā koru skatē, kas šoreiz notika LU Lielajā aulā. Ar 41,56 punktiem (1. pakāpe) esam 4. vietā M.Klišāna Rīgas koru grupā. Dziedājām 3 dziesmas: 


Dziedājām bez izpalīgiem - braši un skanīgi.

Iezīmes