pirmdiena, 2018. gada 9. jūlijs

Dziesmu svētki 2018

Dziesmu svētkos tika piedzīvota visa izjūtu gamma - maksimālais spektrs. Katrs spēja ņemt un dot  - to, kas sirdī krājies un kas tika veidots, justs un izcīnīts mēģinājumos, skatēs, koncertos. Tas tika izdzīvots Dziesmu svētku nedēļā un, protams, noslēguma koncertā. Neaizmirstami brīži - Mūsu Tēvs...(Račevskis... kamols kaklā, katra pirksta kustība... uztverta, izsāpēta, izčukstēta...) Lauztās priedes...(Sirmais... Esam patrioti... Šajā dziesmā, savā stājā, uzsvarā, laivas šūpā, priežu mūžā). Visas dziesmas ir ar savu domu, savu dvēseli, paspēj tik noķert, ielikt savā sirds kambarī, jūtu lapiņā. Kaut spētu to paturēt!
Tu vari?
Es varu?
Turpinām...
 Tumes koris. Dziesmu svētki 2018
Foto: Kora WhatsApp, Tumes kora baritons kopkorī

Iezīmes