svētdiena, 2020. gada 1. novembris

Jubilejas koncerts "Meklētāji". Video

Vēlamies pateikties visiem tiem, kuri mūs iedvesmoja radīt koncertizstādi "Meklētāji". Paldies idejas autoram Verneram Timoško, fotogrāfam Valdim Ošiņam, Sandrai Ošiņai un Edgaram Šīnam. Paldies komponistiem par iespēju izdziedāt un izspēlēt viņu radīto mūziku. Īpašs paldies komponistam Jēkabam Nīmanim un operatoram Madim Krūzem, kuri iemūžināja šo koncertu audio un video formātā. Paldies projekta producentei Ievai Vītiņai, kura visu koordinēja attālināti, bet ar klātesošu sajūtu. Paldies Ērikam Kiršfeldam, Andim Klučniekam, Irīnai Mihailovskai, Elvijam Endelim un Ralfam Šmīdbergam par augsto profesionalitāti un atsaucību. Milzīga pateicība Tukuma saksofona ansambļa mūziķiem- Gustavam Jākobsonam, Karlīnai Leimanei, Paulai Krēvicai, Deividam Riekstiņam, Melisai Votinovai un vadītājai Evai Folkbergai, kuri vizualizēja mūžīgo gaismu Riharda Dubras mūzikā. Paldies mūsu pašu jaunajiem talantiem- altam Undīnei Krievānei, baritonam Kristianam Krievānam un pianistei Elīzai Apinei. Pateicība Līgai Libergai un Ieviņai Vītiņai par tehnisko atbalstu un fotoizstādes iekārtošanu. Pateicība Jānim un Ivetai Čilipāniem par ieraksta nodrošināšanu Smārdē. Paldies Z/S Kaspari un Z/S Teikas par īpašu šim pasākumam radītu ķiršu un upeņu vīnu ar "Meklētāju" jubilejas etiķetēm. Paldies Zigmaram Lācim par gaismām un skaņu. Paldies Gatim Ošeniekam par fotogrāfijām. Sirsnīga pateicība Dacei Liepiņai- Zusānei par pacietību un projekta koordinēšanu. Noslēgumā- paldies Tukuma novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un iespēju realizēt šo grandiozo ieceri caur kultūras projektu konkursu. 

Izstāde "Meklētāji" Tumē


Iezīmes